Nabór na zajęcia
Forum Dramaturgicznego

27-31.03.2011
| POLITYCZNOŚĆ SPEKTAKLU / PERFORMANCE POLITICALITY |

Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszają do uczestnictwa w zajęciach Forum Dramaturgicznego.

Podstawowym założeniem warsztatów jest pokazanie rozmaitych modeli i sposobów pracy dramaturgicznej w sztukach performatywnych. Warsztaty odbywają się w siedzibie Instytutu Teatralnego oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pięciodniowy cykl zajęć zamknie otwarty pokaz pracy w sali teatralnej Instytutu oraz w MSN.

Uczestnicy warsztatów są proszeni o przyniesienie ze sobą dokumentacji video spektakli, o których chcą rozmawiać.

więcej informacji >>

Opłata za zajęcia wynosi: 120 pln
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 marca 2011 roku na adres:
Marta Keil: forum.dramaturgiczne@gmail.com