Marzec

27-31.03.2011, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
warsztaty PERFORMANCE POLITICALITY
Prowadzenie: Ana Vujanović i Jan Ritsema (zajęcia w jęz. angielskim)

Polityczność spektaklu: dramaturgiczne i antydramaturgiczne zasady i metody

Chcielibyśmy zaproponować rozmowę na temat polityczności spektaklu; fascynuje nas estetyka sztuk performatywnych, sposoby porządkowania spektaklu w odniesieniu do czasu i przestrzeni, relacje z widzem oraz sposób, w jaki dyskurs performatywny jest porządkowany i jak odnosi się do kontekstu społecznego.

Koncentrując się na „polityczności” spektaklu, chcemy zwrócić uwagę na potrzebę odzwierciedlenia szerokiej i złożonej kwestii polityczności, która jest elementem absolutnie każdego przedstawienia - politycznego i apolitycznego, nowatorskiego i wtórnego - jako wydarzenia społecznego, które ma miejsce w przestrzeni publicznej.

strona 1 [2] [3]